20 Eylül 2012 Perşembe

Kuzey Kıbrıs'ta Akademide İntihal ve Sahtecilik


LAÜ-Lefke Avrupa Üniversitesi

 1. Sahibi (LAÜ adına) Rektör Prof. Dr.Ahmed Bülend Göksel olan, Baş Editörlüğünü İİBF Dekanı Prof. Dr. Şinasi Aksoy’un yapmakta olduğu Lefke Avrupa Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi tarafından basımı ve dağıtımı yapılmakta olan, “LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ-EUROPEAN UNIVERSITY OF LEFKE JOURNAL” adlı yayında LAÜ Öğretim Üyeleri;
  1. Yrd.Doç.Dr. Umut Arık,
  2. Doç.Dr. Özlem Salman Günalp ile
  3. Doç. Dr. Okan Veli Şafaklı ve Dr. Mustafa Ertanın’ın intihal yaptıkları tespit edilmiştir.

 1. Adı geçen akademisyenlerin intihal örnekleri içeren yayınları ile kaynak gösterilmeden kullanılan yayınların detayları şöyledir:
  1. LAÜ İİBF Uluslar arası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Umut Arık’ın
                                               i.     “Should Marxism be Forgotten?” EUL Journal of Social Sciences, Vol. II, Issue II, (December 2011) p. 39-49 başlıklı makalesinde Benno Tescke tarafından Oxford Hanbook of Political Science adlı kitapta yayınlanan “Marxism” başlıklı bölümden;
                                             ii.     “Kıbrıs Krizi”  başlıklı ?” EUL Journal of Social Sciences, Vol. II, Issue I,makalesinde Cüneyt Öztürk isimli bir yazarın internet çalışmasından ve Prof. Dr. Fahir Armaoğlu’nun Siyasi tarih kitabından,
  1. LAÜ İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Özlem Salman Günalp’in, “Kıbrıs Sorunu Paradoksunda Görsel Kültür Ortaklığı ve İki Toplum,” EUL Journal of Social Sciences, Vol. II, Issue II, (December 2011) pp. 50-69 başlıklı makalesinde,  Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Gülsüm Depeli’nin “Görsellik ve Kültürel Bellek İlişkisi” adlı çalışmasından (Kültür ve İletişim, Cilt 13, Sayı 2, (Yaz 2010), s. 9-30); 
  2. LAÜ İİBF İşletme Bölümü Öğretim Üyeleri Doç. Dr.Okan Veli Şafaklı ve Dr. Mustafa Ertanın tarafından yayınlanan “Özelleştirmede Ezberbozan Ab’deki Deregasyon Örneği” EUL Journal of Social Sciences, Vol. II, Issue I, (Haziran 2011) pp. 93-106 adlı makalede, aşağıdaki çalışmalardan:
                                               i.     Işıl Fulya Orkunoğlu’nun “Özelleştirme ve Alternatifleri” makalesinden (Akademik Bakış Dergisi, Sayı 22, Ekim-Kasım-Aralık 2010),
                                             ii.     M. Emir ve D. Aksoy’dan “Özelleştirmenin Amaçları ve Türkiye’deki Uygulama Sonuçları Üzerine Bir Değerlendirme” (TMMOB Sanayi Kongresi Bildiriler Kitabı 3. Cilt No.162, 1993),
                                            iii.     Recep Çakal’dan “Doğal Tekellerde Özelleştirme ve Regulasyon” (İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü, Sektör Programları Dairesi Umanlık Tezi, DPT:2455, 1996),
                                            iv.     Yeşim Akçollu, “Elektrik Sektöründe Rekabet ve Regulasyon” (Rekabet Kurumu Uzmanlık Tezi, No 0117, Temmuz 2003),
                                             v.     Coşkun Can Aktan ve Dilek Dileyici, “Genel Olarak Alt Yapı Hizmetleri” (Altyapı Ekonomisi: Altyap Hizmetlerinde Serbestleşme ve Özelleştirme, 2005, Seçkin Yayıncılık),
                                            vi.     Mustafa Özel, “Özerkleştirme Özelleştirmeden İyidir” (Yeni Şafak Gazetesi, 6 Şubat 2005),
                                          vii.     Mesut Erol, “Doğal Tekellerin Düzenlenmesi ve Telekominikasyon Sektöründe Düzenleyici Kurum” (İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü Hukuki Tedbirler ve Kurumsal Düzenlemeler Dairesi Başkanlığı Uzmanlık Tezi, DPT: 2680, Ekim 2003),
                                         viii.     Sinan Sarısoy “Düzenleyici Devlet ve Regulasyon Uygulamalarının Rtkinliği Üzerine Tartışmalar” (Maliye Dergisi Sayı 159 Temmuz-Aralık 2010),
gibi çok sayıda yazarın muhtelif çalışmalarından kaynak göstermeden paragraf halinde çaldıkları ve dolayısıyla intihal yaptıkları açıkça görülmektedir.

UKÜ-Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi

1.     2011-2012 öğretim yılında, “Yardımcı Doçent” payesi ile Psikoloji Bölüm Başkanlığı’na atanan Ayşe Başel’in Amerika Birleşik Devletleri’nin “University of Nebraska-Lincoln” eğitim kurumundan aldığını iddia ettiği Doktora payesinin sahte olduğu ve aşağıdaki intihal vakaları tespit edilmiştir:
a.     8 Mart 2012 tarihinde Adres Kıbrıs Dergisi’nde yayınlanan ‘Seks Ticareti’ (http://www.yeniduzen.com/detay.asp?a=41249) yazısı, http://www.duyguguncesi.net/?p=324 adresinden,
b.     9 Şubat 2012 tarihinde Adres Kıbrıs Dergisi’nde yayınlanan ‘Kuzuların Sessizliği’ (http://yeniduzen.com/detay.asp?a=40082) yazısı, http://www.duyguguncesi.net/?p=5851 adresinden,
c.     10 Mayıs 2012 tarihinde Adres Kıbrıs Dergisi’nde yayınlanan ‘Bizim Büyük Çaresizliğimiz. Hem de Öğrenilmiş’ (http://www.yeniduzen.com/detay.asp?a=44020) yazısı, http://www.ruhunyolculugu.com/ogrenilmis_caresizlik-t10737.0.html;wap2= adresinden,
d.     17 Mayıs 2012 tarihinde Adres Kıbrıs Dergisi’nde yayınlanan ‘İnsanlar Çevreyi Korumuyorsa, Çevreyi İnsanlardan Koruyalım’ (http://www.yeniduzen.com/detay.asp?a=44298) yazısı, http://akademik.mu.edu.tr/data/06020000/resim/file/08-12%20yusuf%20s%C3%83%C2%BCl%C3%83%C2%BCn.pdf adresinden,
e.     27 Nisan 2012 tarihinde Adres Kıbrıs Dergisi’nde yayınlanan ‘Düşünüyoruz Öyleyse Yokuz’ (http://www.yeniduzen.com/detay.asp?a=43477) yazısının, ilk paragraf tamamen wikipedia'dan  (http://tr.wikipedia.org/wiki/D%C3%BC%C5%9F%C3%BCn%C3%BCyorum_%C3%B6yleyse_var%C4%B1m) ve Üçüncü paragraf ve devamı ise http://www.edebiyatdefteri.com/uyesayfasi.asp?edebiyat=6262&antoloji=yazi&yazi=5208 adresinden çalınmıştır.

2.     2012-2013 öğretim yılında UKÜ’de ‘Profesör Doktor’ ünvanı ile lisans ve yüksek lisans dersleri veren, aynı zamanda Lefke Avrupa Üniversitesi Mütevelli Heyeti’ne Akademik Danışmanlık yapan Semra Galip Paşazade’nin:
a.     Ulaşabildiğimiz tek akademik yayını olan ve Turkish Policy Quarterly dergisinin 2002 yılında Cilt 3 Sayı 1 özel bölümünde (special section) yer alan “Globalization: The Multiple Modernity Consequence” isimli makalesinde, aşağıdaki kaynaklardan hiçbir atıf yapılmaksızın çalıntı yapıldığı tespit edilmiştir:
                                               i.     Paşazade’nin makalesinin ‘Fundamentalism’ bölümünde Sosyolojinin duayenlerinden, sosyal inşaacılığın teorisyenlerinden Anthony Giddens’ın  Sociology ders kitabından (textbook) atıfsız çalıntı yapılmıştır.  
                                             ii.     Paşazade’nin makalesinin ‘Conclusion: The Need for Global Understanding’ bölümünde Scott Lash ve Mike Featherstone’un Spaces of Culture: City, Nation World isimli kitabından atıfsız çalıntı yapılmıştır.
                                            iii.     Paşazade’nin makalesinin ‘Multiple Modernities: A Consequence of Colonization’ bölümünde , ISA’de başkanlık yapmış olan Tharaileth Koshy Oommen’ın “Recognizing Multiple Modernities: A Prelude to Understanding Globalization” makalesinden atıfsız çalıntı yapılmıştır.
                                            iv.     Paşazade’nin makalesinin ‘Multiple Modernities: A Consequence of Colonization’ bölümünde , Charles Taylor ve Benjamin Lee’nin “Multiple Modernities Project: Modernity and Difference” makalesinden atıfsız çalıntı yapılmıştır.
b.     12 Haziran 2011’de Kıbrıs Gazetesi’nde yayınlanan “Demokrasi Bir Retorik Mi” yazısında 1 Kasım 2010 tarihinde HaberTurk’de yayınlanan Fransız Sosyolog Alain Touraine ile yapılan “Avrupa’yı Türkiye Kurtaracak” başlıklı röportajdan atıfsız çalıntı yaparak intihal yaptığı tespit edilmiştir.

YDÜ-Yakın Doğu Üniversitesi

1.     Profesör Ünvanını Yakın Doğu Üniversitesinden alan ve halen aynı kurumun akademik kadrosunda görünene Ata Atun’un intihal yaptığı tespit edilmiştir. Örnek intihaller:
a.     Atun’un 2004 yılında bir kaç güne bölerek ve atıfları çıkartarak yayınladığı aşağıdaki makaleleri Salim Gökçen'in Aralık 2003’te yayınlanan "Fener Rum Partikhanesi" yazısından
(http://www.mudafaai-hukuk.com.tr/arsiv/aralik03_07.htm) çalınmıştır:
http://www.ataatun.org/ekumenik-patrikhane-ne-demektir-1.html
http://www.ataatun.org/ekumenik-patrikhane-ne-demektir-2.html
http://www.ataatun.org/ekumenik-patrikhane-ne-demektir-3.html
b.     Atun’un 2007 yılında bir kaç güne bölerek ve atıfları çıkartarak yayınladığı aşağıdaki makaleleri Keith Kyle'ın 1983’te yayınlanan "The Cyprus Conflict" makalesinden
(http://www.cyprus-conflict.net/narrative-main.html) çalınmıştır:
http://www.ataatun.org/cyprus-the-complete-history-from-1960-to-1974-1.html
http://www.ataatun.org/cyprus-the-complete-history-from-1960-to-1974-2.html

2.     Atun'un "özgeçmişi" içinde (http://www.ataatun.org/hakkinda) Master ve Doktorasını yapmış olduğu Century University'nin bir "diploma mill" olup olmadığı tartışılmaktadır: http://online.degree.net/accredited-unaccredited-state-approved-diploma-mill/t-century-university-is-it-a-diploma-mill-825/page2.html

GAÜ-Girne Amerikan Üniversitesi

1.     Yardımcı Doçentlik payesini Uluslararası Kıbrıs Üniversistesi’nden alan ve şu anda Girne Amerikan Üniversitesi’nde Dekan olarak görev yapan İsmet Esenyel’in doktora derecesini aldığı Fairfax Üniversitesi’nin ABD’de dahil akredite olmadığı ve YÖK denkliği olmadığı ile ilgili iddialar mevcuttur.